Hoe aanmelden?

Nadat je hiernaast het formulier met je gegevens (naam, email, huis en kantoor adres) hebt ingevuld, krijg je een email met daarin een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het proefproject.

In die email staat een link, die je volgt om je email adres te bevestigen. Vervolgens wordt er met -door Vito overeengekomen- gebruikersakkoord opgesteld. Vanzodra je akkoord bent, wordt de transponder apparatuur via je kantooradres verstrekt en gaat de proef van start!

Thuisadres
Kantooradres