Deelnemersverklaring

Ondergetekende,

verklaart

op volkomen vrijwillige basis deel te nemen aan het testproject HighWise, ter evaluatie van een nieuwe manier van organisatie van woon-werkverkeer.

en verklaart voorts

 1. werknemer te zijn van Vito of van Energyville.
 2. dat de bedoelingen en het doel van het Highwise testproject en de daarbij gevolgde aanpak tot mijn tevredenheid zijn uitgelegd, ik de schriftelijke informatie over het Highwise testproject heb gelezen en dat mij duidelijk is uitgelegd waarvoor ik de door Magicview ter beschikking gestelde apparatuur mag gebruiken;
 3. dat ik mij er van bewust ben dat het Belgische Verkeersreglement en bijbehorende wet- en regelgevingen altijd voorrang hebben op de veiligheidsregels en instructies die zijn meegedeeld met betrekking tot het Highwise testproject;
 4. dat ik op elk moment, zonder opgave van redenen, mijn deelname aan het Highwise testproject kan beëindigen, net zozeer als Magicview mijn deelname aan het Highwise testproject kan beëindigen op elk moment tijdens de test, indien zij dat nodig achten;
 5. dat ik de Magicview  zal informeren, via één van de medegedeelde contact mogelijkheden, als mij op enig moment tijdens het testproject  de rijbevoegdheid wordt ontzegd;
 6. dat mij naar beste weten geen belemmeringen bekend zijn die mij er van kunnen weerhouden om aan het Highwise testproject deel te nemen;
 7. mijn ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming te geven aan Magicview om mijn persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in de informatiebundel van het Highwise testproject ;
 8. dat ik de volgende apparatuur in bruikleen zal ontvangen:
  1. grijs kastje, ook wel OBU (On Board Unit) genoemd met sim kaart
  2. verbindingskabeltje tussen het grijze kastje en de aansluiting voor de sigarettenaansteker in de auto
 9. dat ik de hierboven genoemde apparatuur uitsluitend zelf zal gebruiken en niet uit de auto zal verwijderen gedurende het Highwise proefproject;
 10. dat ik geen veranderingen zal aanbrengen aan de hierboven genoemde apparatuur, deze niet zal openen, niet zal reverse-engineeren, de beveiligingen niet zal omzeilen of deze manipuleren, noch deze apparatuur aan derden ter beschikking zal stellen en enkel zal gebruiken in het kader van het Highwise testproject ;
 11. dat ik als een goede huisvader voor de apparatuur zal zorgen en dat ik bij verlies of diefstal van de hierboven genoemde apparatuur onmiddellijk aangifte zal doen bij politie, onmiddellijk een kopie van mijn aangifte zal verstrekken aan de verantwoordelijke van MagicView (verstrekker van de on-board unit) op het email adres: philip@highwise.eu;
 12. dat magicview niet aansprakelijk zal zijn voor eventuele schade ten gevolge van het gedrag van de deelnemer in het verkeer, het afgeleid worden van de deelnemer door de getoonde informatie op de Onboard Unit en kosten door onrechtmatig gebruik van de apparatuur.

Tot slot verklaar ik

de hierboven genoemde apparatuur na afloop van het testproject, bij tussentijdse beëindiging, of bij verzoek onmiddellijk retourneer aan Magicview via het afgesproken  afleveradres.