Zo kan carpoolen ook!

HighWise werkt zó:

Stel, u stapt 's ochtends in uw auto om naar uw werk te rijden. In die auto heeft u een HighWise-GPS apparaatje ("Onboard Unit") geplaatst, die uw beweging registreert op een privacy-vriendelijke methode. Tegelijk doen enkele tientallen collega's in uw buurt hetzelfde. Terwijl u naar de oprit van de snelweg rijdt, koppelen wij de actieve bestuurders van dat moment aan mekaar, op de meest optimale manier: zo min mogelijk wacht tijden en zo min mogelijk omrijden.

Eens aan één van de vaste overstappunten (bijvoorbeeld oprit autoweg) aankomt, treft u uw collega's. De Onboard Unit vertelt u met wie u gaat meerijden, of wie u vandaag meeneemt. De wachttijd is hooguit een paar minuten, U kan trouwens de nadering van uw reisgenoten op kaart volgen. De passagiers laten hun auto aan de oprit achter, en stappen in de auto van de chauffeur. Door de band genomen mikken wij op twee passagiers en een chauffeur.

De Onboard Unit registreert exact het aantal kilometers die de chauffeur aflegt. Bovendien registreren wij wie er bij iemand instapt. Daardoor kunnen de rekeningen exact worden bijgehouden. De passagiers betalen een kilometerbijdrage aan de chauffeur ter compensatie van zijn brandstof. Wij zullen de baten en de lasten eerlijk verdelen: gemiddeld rijdt u zelf 1 keer op 3. 

's Avonds gaat het in omgekeerde volgorde: de chauffeur vertrekt met de auto van zijn werkplek, en neemt de aangeduide passagiers mee aan de opstapplaats. De passagiers melden met hun mobieltje de tijd van aankomst op de halte, zodat wij de mogelijkheid hebben om de trajecten met minimale wachttijd en omrijtijd in te plannen.

Samenvattend werkt HighWise dus als volgt:

  • U hoeft niets te plannen, 's ochtends wegrijden met uw Onboard Unit aangeschakeld volstaat om het traject te carpoolen. 's Avonds gebeurt het omgekeerde. De dienst veronderstelt voldoende participanten om de koppeling dynamisch en real-time te kunnen maken.
  • Wenst u op een bepaalde dag niet mee te doen, dan kan u uw Onboard Unit afschakelen, of "nee" antwoorden op het carpoolvoorstel op weg naar het werk. Vanzelfsprekend zal u die dag geen carpoolvoordeel genieten.
  • Doet u wel mee, dan worden de gedeelde kilometers geregistreerd en automatisch afgerekend. 
  • De dienst is veilig: alle gebruikers zijn werknemers van Vito of van Energyville. 
  • De dienst draagt zorg voor privacy en vrijheid, doordat u zelf bepaalt of u die dag meedoet of niet. De gegevens die we uit de ritregistratie bekomen, zullen in geen geval voor andere doeleinden gebruikt worden en zullen vertrouwelijk behandeld worden,